Nguyễn Quang Tỵ
Giám đốc điều hành

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Cử nhân Tài chính Kế toán

Chứng chỉ Kiểm toán viên

Chứng chỉ hành nghề tư vấn thuế

Thành viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Chuyên gia Tư vấn - Huấn luyện

Ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về tài chính, kế toán - kiểm toán, ông Tỵ còn có tầm nhìn bao quát về quản trị doanh nghiệp. Khi thực hiện các dịch vụ tài chính tại doanh nghiệp, ông Tỵ luôn có những nhận định chính xác, hữu ích để giúp khách hàng khắc phục thiếu sót và phát huy mạnh mẽ những lợi thế của mình. Qua hơn 14 năm làm việc, ông Tỵ đã trở thành một chuyên gia tài chính được khách hàng đánh giá cao. Triết lý và văn hóa doanh nghiệp tại Việt & Co luôn là điều ông tâm đắc và nỗ lực phát huy. Cùng với các thành viên trong Ban Giám đốc của Việt & Co, ông Tỵ đã rất thành công trong vai trò chuyên gia đào tạo và huấn luyện nhân lực về tài chính cho các doanh nghiệp khách hàng.

M: +84-94 187 1980 - E: tynq@vnco.com.vn